मतदान करने अस्पताल से सीधे मतदान केंद्र पहुची प्रसूता..